English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till Konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utfärda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorärkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

CCSS har besökt Norra Europas mest internationella och gränslösa plats för arkeologi.

Uppåkra grundades någon gång under 100-talet f.Kr., och övergavs cirka tusen år senare. Det innebär att de som levde i Uppåkra på olika sätt berördes av de stora händelser som skapade det moderna Europa. Romarriket hade sin storhetstid och nedgång. Religioner som kristendom och islam uppkom och länder som Frankrike och England började formas. Vid samma tid gav sig vikingarna ut på sina långa resor. Mot denna bakgrund är det inte så svårt att förstå att vi på CCSS besökte Uppåkra. Med stor säkerhet kommer vi snart tillbaka då potentialen att hitta nya fynd i form av byggnader, gravar och olika föremål från när och fjärran är stor. 99% av platsen återstår ju att gräva ut. Ett stort tack till alla som gjorde detta besök möjligt.

www.uppakra.seEtt stort tack till landshövding Anneli Hulthén

CCSS tackar landshövding Anneli Hulthén och Länsöverdirektör Ola Melin för informationsmötet på Residenset den 9 maj. Det var inspirerande att höra om det aktuella läget i Skåne och de insatser som genomförs nu och som planeras i framtiden. Allt för att vi gemensamt ska nå de miljömål som berör Skåne. Corps Consular of Southern Sweden´s årsmöte 2019

Vid CCSS årsmöte 11 april 2019 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren omvaldes Generalkonsul John F. Monhardt, Österrike, till ordförande. På det välbesökta årsmötet blev det nyval av Italiens konsul Sara Lindgren Pandolfini. Övriga ledamöter omvaldes. Efter årsmötet följde ett intressant föredrag av Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson som talade om förutsättningarna för att driva bank idag. Därefter promenerade vi över kanalen till Hotel Duxiana på Mäster Johansgatan för en utsökt trerätters middag.

Bifogat: Verksamhetsberättelse 2018

Ny hedersmedlem i The Corps Consular of Southern Sweden (CCSS)

Vid CCSS årsmöte 19 april 2016 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren utsågs Reidar Peters, under 18 år konsul för Mexico, till CCSS tredje hedersmedlem. Dels för sitt mångåriga arbete som konsul, dels för det förtjänstfulla arbete och stöd Reidar Peters gett CCSS under många år.

CCSS bildades redan 1935 och har under sina 81 år endast utsett två hedersmedlemmar, Generalkonsul Mustafa Arhan, tidigare konsul för Turkiet, och Generalkonsul William Marschall, tidigare konsul för Österrike vilka båda var på plats vid årsmötet.


CCSS hedersmedlemmar: Generalkonsul William Marschall, Konsul Reidar Peters och Generalkonsul Mustafa Arhan

På det välbesökta årsmötet blev det återval på samtliga styrelseposter. Se Styrelsen (klicka här).
Efter årsmötet höll Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen ett initierat föredrag om Danmarks historia, affärskultur, politik och givetvis om integrationen och den pågående gränskontollen. Efteråt följde suverän supé på Skeppsbron 2.