English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till Konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utfärda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorärkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

Kommande arrangemang -

KONSULER MED RESPEKTIVE INBJUDS TILL UPPÅKRA – JÄRNÅLDERSSTADEN ”Norra Europas mest internationella och gränslösa plats för arkeologi, relevant för nutiden och de många människorna” Måndagen den 13 maj 2019 kl.14.30-17.00 Stora Uppåkravägen 101, Staffanstorp Hjärtligt välkomna till Uppåkra!

www.uppakra.se

Corps Consular of Southern Sweden´s årsmöte 2019

Vid CCSS årsmöte 11 april 2019 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren omvaldes Generalkonsul John F. Monhardt, Österrike, till ordförande. På det välbesökta årsmötet blev det nyval av Italiens konsul Sara Lindgren Pandolfini. Övriga ledamöter omvaldes. Efter årsmötet följde ett intressant föredrag av Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson som talade om förutsättningarna för att driva bank idag. Därefter promenerade vi över kanalen till Hotel Duxiana på Mäster Johansgatan för en utsökt trerätters middag.

Bifogat: Verksamhetsberättelse 2018

Ny hedersmedlem i The Corps Consular of Southern Sweden (CCSS)

Vid CCSS årsmöte 19 april 2016 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren utsågs Reidar Peters, under 18 år konsul för Mexico, till CCSS tredje hedersmedlem. Dels för sitt mångåriga arbete som konsul, dels för det förtjänstfulla arbete och stöd Reidar Peters gett CCSS under många år.

CCSS bildades redan 1935 och har under sina 81 år endast utsett två hedersmedlemmar, Generalkonsul Mustafa Arhan, tidigare konsul för Turkiet, och Generalkonsul William Marschall, tidigare konsul för Österrike vilka båda var på plats vid årsmötet.


CCSS hedersmedlemmar: Generalkonsul William Marschall, Konsul Reidar Peters och Generalkonsul Mustafa Arhan

På det välbesökta årsmötet blev det återval på samtliga styrelseposter. Se Styrelsen (klicka här).
Efter årsmötet höll Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen ett initierat föredrag om Danmarks historia, affärskultur, politik och givetvis om integrationen och den pågående gränskontollen. Efteråt följde suverän supé på Skeppsbron 2.