English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till Konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utfärda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorärkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

Corps Consular of Southern Sweden´s årsmöte 2017

Vid CCSS årsmöte 4 april 2017 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren var det dags för Generalkonsul Leif Almö, Japan, att efter tre år som ordförande lämna över klubban till Generalkonsul John Monhardt, Österrike.

Innan årsmötet avtackade Leif Almö på styrelsens vägnar avgående styrelseledamoten Konsul Agneta Ekström, Frankrike, samt överlämnade en gåva till hedersmedlemmen Generalkonsul William Marschall som fyllt 80 år. (se bild)

På det välbesökta årsmötet blev det nyval av Finlands Generalkonsul Rolf Elmér. Se i övrigt Styrelsen (klicka här).

Efter årsmötet överlämnade John Monhardt ett gåvobrev för ”Läkare utan gränser” och tackade Leif Almö för förtjänstfullt ordförandeskap.

Dessutom följde ett intressant föredrag, ”Situationen i Malmö”, av Polismästare Stefan Sintéus. Ett mycket angeläget och aktuellt ämne, inte minst då flera konsuler fått förfrågan från sina ambassader på grund av de senaste månadernas våldsbrott. Efter föredraget följde frågestund.

Foto: Stephan Müchler 

 

Ny hedersmedlem i The Corps Consular of Southern Sweden (CCSS)

Vid CCSS årsmöte 19 april 2016 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren utsågs Reidar Peters, under 18 år konsul för Mexico, till CCSS tredje hedersmedlem. Dels för sitt mångåriga arbete som konsul, dels för det förtjänstfulla arbete och stöd Reidar Peters gett CCSS under många år.

CCSS bildades redan 1935 och har under sina 81 år endast utsett två hedersmedlemmar, Generalkonsul Mustafa Arhan, tidigare konsul för Turkiet, och Generalkonsul William Marschall, tidigare konsul för Österrike vilka båda var på plats vid årsmötet.


CCSS hedersmedlemmar: Generalkonsul William Marschall, Konsul Reidar Peters och Generalkonsul Mustafa Arhan

På det välbesökta årsmötet blev det återval på samtliga styrelseposter. Se Styrelsen (klicka här).
Efter årsmötet höll Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen ett initierat föredrag om Danmarks historia, affärskultur, politik och givetvis om integrationen och den pågående gränskontollen. Efteråt följde suverän supé på Skeppsbron 2.